Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори С.Шульга, О.Яценко
Назва статті Суперпозиція синглетного та триплетного впорядкувань у двокомпонентній фермі-рідині
Анотація Досліджено співіснування при одній і тій самій температурі куперівських пар з різними типами симетрії у двокомпонентній фермі-рідині. Це виконано на прикладі симетричної ядерної матерії з потенціалом нуклонної взаємодії скірмівського типу. В розглянутій моделі припускається, що загальний спін пар дорівнює нулю, а ізотопічний набуває значення 0 та 1. Було показано можливість таких спарювань у ядерній матерії. На підставі фермірідинного підходу одержано систему рівнянь самоузгодження для надплинних параметрів порядку та отримані з неї багатощілинні розв'язки цих рівнянь при різних температурах
Мова Українська
PDF формат С.Шульга, О.Яценко@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти