Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори С.Свелеба, І.Катеринчук, О.Семотюк, О.Фіцич, Ю.Панківський, І.Куньо
Назва статті Скорельований рух Т-груп у парафазі кристалів [N(CH3)4]2CuCl4
Анотація В інтервалі температур існування скорельованого руху тетраедричних груп (Т-груп) проведені температурні дослідження оптичного двопроменезаломлення, малокутового розсіювання світла та повороту оптичної індикатриси для кристала [N(CH)4]2CuCl4 вздовж псевдогексагональної осі. Встановлено, що в околі температур Т=326 К відбувається зародження скорельованого руху з подальшим перетворенням його у хвилю неспівмірної модуляції структури в області флуктуацій параметра порядку в околі Тi=297 К. Показано, що температурний діапазон наявності скорельованого руху Т-груп слід розглядати як фазовий стан кристала
Мова Українська
PDF формат С.Свелеба, І.Катеринчук, О.Семотюк, О.Фіцич, Ю.Панківський, І.Куньо@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти