Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори Ц.Криськов, М.Киселюк, С.Левицький, Н.Мельник
Назва статті Вплив домішок на тип провідності сполук на основі телуриду свинцю
Анотація У статті досліджено вплив домішок на тип провідності сполук та зміну коефіцієнта термо-ЕРС від вмісту домішки. Отримані результати свідчать про те, що зразки PbTe(Ge) та PbTe(CdI2) мають різний тип провідності - в одній частині n-тип, а у іншій - р-тип. Під час дослідження зразків PbTe(Se), PbTe(In), PbTe(InSe) отримали стійкий р-тип провідності
Мова Українська
PDF формат Ц.Криськов, М.Киселюк, С.Левицький, Н.Мельник@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти