Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори Ю. Лісунова, М. Лісунова, Н. Головіна
Назва статті Дослідження пружних властивостей напівпровідникових нанотрубок
Анотація Дослідження карбонових напівпровідникових нанотрубок як самостійний науковий напрям відносно швидко й легко увійшов до числа національних наукових пріоритетів провідних країн світу. Це пояснюють - фундаментальним значенням науки про наноструктури - природні об'єкти, які займають граничне положення між окремими атомами і твердим тілом. Відкриття останніми десятиліттями дивовижних форм карбону змушує по-новому поглянути на процеси, які відбуваються з участю карбону в неживій і живій природі. Водночас досвід світової науки свідчить, що властивості нового класу об'єктів часто відкриває абсолютно неочікувані можливості для їх практичного використання. З метою створення приладів, які базуються на напівпровідникових нанотрубках, потрібні знання їх фізичних параметрів. У статті зроблено теоретичний та комп'ютерний розрахунки на відшукання коефіцієнтів пружності, модуля Юнга та фазової швидкості повздовжньої хвилі напівпровідникових нанотрубок
Мова Українська
PDF формат Ю. Лісунова, М. Лісунова, Н. Головіна@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти