Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори В.Виставкіна, О.Васильєва
Назва статті Вплив термообробки на структуру та властивості магнітів системи Nd-Fe-C
Анотація Структурно-фазові перетворення в литих магнітах на базі сплаву системи Nd-Fe-C після ізотермічного відпалу в інтервалі температур 800-1 000oС досліджувалися методами рентгенівського фазового, рентгенівського спектрального та металографічного аналізу. Для отримання сплавів складу Fe70Nd20C9,5B0,5 складові елементи індукційно розплавляли в атмосфері аргону. Литі магніти одержували ізотермічним відпалом зливків у вакуумі. Встановлено, що під час відпалів постійних магнітів Nd-Fe-C відбуваються складні процеси розчинення основних елементів, які за температури 950oC призводять до формування оптимальної мікроструктури з погляду магнітних властивостей. Показано, що зміни коерцитивної сили у разі підвищення температури відпалу корелюють зі зміною мікротвердості і розміру зерен фази Nd2Fe14C
Мова Українська
PDF формат В.Виставкіна, О.Васильєва@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти