Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори О.Харитонова, В.Виставкіна, Г. Брехаря
Назва статті Магнітні системи Nd-Fe-B, армовані вуглеволокном
Анотація Досліджено зв'язок між мікроструктурою, фазовим складом, мікротвердістю фаз і магнітними властивостями магнітів Nd-Fe-B, армованих вуглеволокном і легованих міддю. Постійні магніти хімічного складу Fe76Nd16B8 були виготовлені і зазнали термообробки згідно з стандартною технологією. Армування вуглеволокном виконували на стадії виготовлення компакту. Металографічні дослідження довели, що до фазового складу входять основна магнітна фаза Fe14Nd2B, а також фаза NdFe4B4 та фаза збагачена неодимом. З'ясовано, що з ростом вмісту вуглеволокна (ХС) магнітний потік в зразках зменшується і обертається на нуль при ХС=0,8 ваг.%. Досліджено також вплив міді на властивості та мікроструктуру постійних магнітів. Порошок міді додавали у шихту після помолу. З'ясовано, що коерцитивна сила магнітів, виготовлених зі сплаву із додаванням міді, значно зростає і досягає значення НС=15 кЄ. Найвище значення потоку та коерцитивної сили було одержано для магнітів з вмістом міді 2 ваг.%. Досліджено комплексний вплив вуглецю у вигляді вуглеволокна та міді на властивості. Вміст вуглецю 0,12 ваг.%. виявився критичним для магнітів, легованих міддю, магніти з більшим вмістом вуглецю розпалися під час спікання. Після термообробки були отримані постійні магніти з коерцитивною силою НС=15,8 кЄ
Мова Українська
PDF формат О.Харитонова, В.Виставкіна, Г. Брехаря@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти