Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори М.Бойко, Ц.Криськов, С.Левицький
Назва статті Термоелектричні властивості нестехіометричних сполук сульфіду та селеніду свинцю
Анотація У статті досліджено тип провідності сполук та зміну коефіцієнта термо-ЕРС від вмісту сполуки. Отримані результати свідчать про те, що зразки стехіометричного складу PbSe та PbS мають різний тип провідності. При дослідженні зразків PbSe та PbS з відхиленням від стехіометрії простежується зміна коефіцієнта термо-ЕРС
Мова Українська
PDF формат М.Бойко, Ц.Криськов, С.Левицький@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти