Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори В.Андрющенко, Д.Богайчук, Т.Шаповал
Назва статті Моделювання змін орієнтаційних співвідношень кристалічних граток за допомогою матричного аналізу
Анотація Загальний матричний підхід використано для математичного описання зміни полюсних фігур після мартенситного перетворення у високовуглецевих сталях, легованих алюмінієм. Розраховано і побудовано полюсні фігури α-мартенситу з аномально високою тетрагональністю. Трансформовано матрицю, яка відповідає орієнтаційним співвідношенням Нішияма, допоміжними матрицями, які враховують кути поворотів та ступінь тетрагональності α-мартенситу. Отримано розрахункові полюсні фігури для варіантів орієнтацій Гренінгера-Трояно та Курдюмова-Закса. Визначено, що тільки за певної послідовності матричних трансформувань розраховані переміщення полюсів мартенситу <001>α відносно полюсів <001>γ та <011>γ збігаються з експериментальними даними, які отримані за допомогою рентгенографічного методу. Зміну полюсних фігур пояснено наявністю когерентних напружень, які виникають в мартенситі від атомів втілення та карбідних часток
Мова Українська
PDF формат В.Андрющенко, Д.Богайчук, Т.Шаповал@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти