Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори М.Гірняк, М.Ковальчук
Назва статті Дослідження впливу ефектів надтонкої структури ліній на визначення вмісту хімічних елементів в атмосфері Сонця. І. Перевизначення вмісту елементів із непарними атомними та зарядовими числами: Mn і Co
Анотація В основу дослідження покладено аналіз вмістів хімічних елементів на Сонці, а також перевизначення вмісту марганцю і кобальту в сонячній атмосфері з урахуванням впливу надтонкої структури (НТС) ліній. Підкреслено таку обставину: набагато більший розкид і ненадійність значень хімічного вмісту для елементів із непарними атомними та зарядовими числами, ніж для елементів з такими ж парними числами. Тим самим переконливо доведена необхідність врахування ефектів НТС, що приводять до розширення фраунгоферових ліній, при визначенні вмісту хімічних елементів. На підставі експериментальних даних про надтонке розщеплення в 21 неблендованих лініях марганцю і 23 лініях кобальту, що мають астрофізичний інтерес, проведені розрахунки їх вмістів з урахуванням НТС. На підставі комплексного підходу до розрахунку еквівалентних ширин ліній поглинання і узгодження їх зі спостережуваними даними отримані уточнені значення вмістів марганцю і кобальту на Сонці дорівнюють lg AMn = 5,42±0,06, lg ACo = 4,99±0,09, відповідно. Розрахунки проведені, як звичайно, в логарифмічній шкалі, де вміст водню становить lg AH = 12
Мова Українська
PDF формат М.Гірняк, М.Ковальчук@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти