Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори В.Горяшко, К.Ільєнко
Назва статті Хвилеводний лазер на вільних електронах
Анотація Вивчено можливість підсилення власних мод напівнескінченого круглого хвилеводу точковим релятивістським електричним зарядом у лазері на вільних електронах. Траєкторія руху точкового заряду формується зовнішніми статичними поперечним та поздовжнім магнітними полями. Підсилення аналізується на основі нелінійних одночастинкових рівнянь руху заряду, які розв'язуються методом "покращеного" розкладу в асимптотичний ряд. Із отриманих рішень виходить існування низки "внутрішніх" траєкторних резонансів - перерозподілу кінетичної енергії між поступальними та обертальними ступенями свободи заряду, що рухається. Наявність таких резонансів приводить до зростання коефіцієнта підсилення хвилеводної моди, який оцінюється аналітично та розраховується чисельно
Мова Українська
PDF формат В.Горяшко, К.Ільєнко@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти