Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори В.Стойка, Є.Ремета
Назва статті Аналітична апроксимація статичних потенціалів та електронних густин атомних систем
Анотація Наведено короткий огляд та формули аналітичної апроксимації для статичних потенціалів та електронних густин деяких атомів та іонів. Результатом пробної апроксимації цих характеристик, розрахованих в локальному і скалярно-релятивістському наближеннях теорії функціона-лу густини, є отримані числові параметри. Проаналізовано параметри та порівняно їх зі значеннями, що є в літературі. Коротко описано самоузгоджену апроксимаційну процедуру для знаходження параметрів. Звернуто увагу на якість проведеної апроксимації та її подальший розвиток - для апроксимації підоболонкових характеристик
Мова Українська
PDF формат В.Стойка, Є.Ремета@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти