Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори І.Жихарєв, С.Бухтіярова, Є.Горбенко
Назва статті Теорія спін-переорієнтаційних переходів у нанорозмірних тонких плівках
Анотація Визначено рівноважні параметри феромагнетика з доменною структурою в області спонтанного фазового переходу першого роду. Визначено межі існування проміжного стану. Побудовано фазову діаграму в області спонтанного фазового переходу першого роду в координатах "поле-кут". Проаналізовано цілий діапазон відношень магнітокристалографічної та наведеної поверхневої анізотропії К і B. Досліджено доменну структуру
Мова Українська
PDF формат І.Жихарєв, С.Бухтіярова, Є.Горбенко@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти