Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори В.Русов, В.Тарасов, С.Косенко, В.Большаков
Назва статті Урахування запізнілих нейтронів в нестаціонарних нейтронних мультиплікувальних системах та кінетичні рівняння реактора Л.П.Феоктистова
Анотація Розглянуто принципи врахування запізнілих нейтронів для нестаціонарних нейтронних мультиплікувальних систем на підставі моделей, майже одночасно запропонованих представниками двох різних наукових шкіл (школою Е.Фермі і школою А.І.Ахиєзера та І.Померанчука). Показано, що отримані ними вирази для врахування запізнілих нейтронів є еквівалентними. При врахуванні запізнілих нейтронів сформульована система інтегро-диференціальних кінетичних рівнянь, що описують поширення подільної хвилі в безпечному реакторі Л.П.Феоктистова. За допомогою чисельного рішення системи інтегро-диференціальних кінетичних рівнянь досліджено можливі режими поширення подільної хвилі в саморегулюючому режимі.
Мова Українська
PDF формат В.Русов, В.Тарасов, С.Косенко, В.Большаков@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти