Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори В.Гранкін, С.Альошин, С.Волощук
Назва статті Електронні процеси на поверхні широкозонних напівпровідників у збудженні атомами теплової енергії та ультрафіолетовим світлом
Анотація Розглянуто електронний канал акомодації енергії хімічної реакції атомних часток теплової енергії (Н, О) на поверхні широкозонних напівпровідників Zn2SiO4-Mn, ZnS, CdS-Ag, ZnS-Tm, ZnS-Cu, Al. Визначено кінетичний механізм збудження радикалорекомбінаційної люмінесценції напівпровідників, для яких винайдено явище високоефективної гетерогенної акомодації (ВЕГА). Побудовано математичну модель. Продемонстрована ефективна участь електронних станів у акомодації енергії плазмохімічних реакцій. Розглянуто використання ВЕГА для визначення енергії глибини залягання електронних пасток.
Мова Англійська
PDF формат В.Гранкін, С.Альошин, С.Волощук@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти