Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори В.Беднарський, О.Дворник, Н.Дон, В.Мартинюк, Г.Чуйко
Назва статті Аналіз температурних залежностей параметра Полуботка для упорядкованих фаз арсенідів цинку та кадмію (Zn3As2, Cd3As2)
Анотація У статті розраховано температурні залежності параметра Полуботка, статистично проаналізовано та інтерпретовано розрахункові висновки з експериментальних результатів. За результатами аналізу відшукано, що параметр Полуботка в межах експериментальної точності суттєво різний для так званих α,α' -фаз як поміж цими кристалічними фазами в кожній сполуці, так і поміж сполуками. Натомість для α"-фаз відмінності в параметрі Полуботка статистично незначні поміж різними сполуками.
Мова Українська
PDF формат В.Беднарський, О.Дворник, Н.Дон, В.Мартинюк, Г.Чуйко@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти