Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 39
Автори І.Болеста, Т.Кулай
Назва статті Фононні спектри Ag2CdI4 і Ag2HgI4 в далекій ІЧ ділянці
Анотація Використовуючи дисперсійний аналіз спектрів відбивання Ag2CdI4 і Ag2HgI4, визначено параметри коливних осциляторів і величину ефективних зарядів іонів цих сполук. Встановлено, що силові константи Ag2CdI4 і Ag2HgI4 становлять 0,30 Н/м і 0,14 Н/м, відповідно. Експериментальні дані свідчать, що в Ag2MeI4 (Me = Cd, Hg) сполуках простежують суміш внутрішніх коливань [MeI4]2--комплексів і зовнішніх (трансляційних) коливань Ag+-іонів.
Мова Англійська
PDF формат І.Болеста, Т.Кулай@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти