Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори Г. Горбик, К. Ільєнко
Назва статті Обчислення потенціалу, cтвореного електричним зарядом у циліндричній камері дрейфу
Анотація Використовуючи кулонівське калібрування, методом функції Гріна розраховано розподіл скалярного потенціалу, який створюється точковим зарядом, що рухається довільно в циліндричній камері дрейфу. Отримано два еквівалентні аналітичні вирази для потенціалу та з'ясовано їхню придатність для чисельного моделювання методом великих частинок
Мова Українська
PDF формат Г. Горбик, К. Ільєнко@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти