Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори В. Турка, В. Варюхін, А. Прудніков, Р. Шалаєв
Назва статті Вплив УФ-випромінювання на структуру і властивості алмазоподібних плівок a-C:N
Анотація Запропоновано результати дослідження структури і властивостей шарів а-С:N, вирощених методом магнетронного розпилення графітної мішені в атмосфері азоту (N2) на постійному струмі. Досліджено спектри оптичного пропускання плівок, отриманих на підкладках з покривного скла, кварцового скла, NaCl. Вивчено закономірності впливу УФ-випромінення малої потужності на процеси зростання алмазопо-дібних нанокристалічних плівок нітриду вуглецю. Показано, що УФ-опромінювання ростової поверхні ефективне для зменшення росту в структурі плівок графітоподібного вуглецю та веде до зростання структурної однорідності одержуваних плівок
Мова Українська
PDF формат В. Турка, В. Варюхін, А. Прудніков, Р. Шалаєв@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти