Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори С.Шутов, Д.Степанчиков, Т.Гоголева
Назва статті Перспективи використання фосфіду кадмію (Cd3P2) як матеріалу для термофотовольтаїчної системи
Анотація Теоретично досліджено можливості використання фосфіду кадмію (Cd3P2) у термофотовольтаїчних (ТФВ) системах. Доведено перспектив-ність такого використання та показано переваги цього матеріалу порів-няно з антимонідом галію (GaSb). Застосовано загальний термодина-мічний підхід. Розраховано основні електрофізичні параметри залежно від температури. Знайдено температурні інтервали, найбільш придатні для роботи ТФВ перетворювача на основі фосфіду кадмію. Теоретично проаналізовано тривалий вплив температури на стабільність фізичних властивостей цього матеріалу
Мова Українська
PDF формат С.Шутов, Д.Степанчиков, Т.Гоголева@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти