Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори М.Ковальчук, М.Стоділка, М.Гірняк, І.Лаба
Назва статті Вплив параметрів поглинаючого середовища в плямах і поза ними на фраунгоферові лінії у спектрі Сонця
Анотація Досліджено вплив магнітного поля на фраунгоферові лінії у спектрах спокійних і активних областей на Сонці. Обчислено еквівалентні ширини магніточутливих ліній поглинання в незбуреній фотосфері та в сонячних плямах. Методика розрахунку ґрунтується на розв'язку рівнянь переносу поляризованого випромінювання у разі довільної орієнтації магнітного поля.
Отримано, що еквівалентні ширини ліній поглинання збільшують-ся з підвищенням напруження магнітного поля, але за великих його значень (> 2 500 Гс) зазнають насичення. Насичення для сильних ліній настає раніше, а магнітне посилення менше у відсотковому відношенні, ніж для ліній середньої інтенсивності. Це пояснюють тим, що магнітне посилення діє як ефект Доплера та впливає на форму коефіцієнта поглинання, головно, лише в центральній частині лінії, не збільшуючи еквівалентної ширини. Водночас збільшення загасання випромінювання, збільшення турбулентної швидкості, збільшення кута нахилу магнітного поля до спостерігача за межі 50о призводить до зменшення впливу магнітного посилення на еквівалентні ширини ліній поглинання
Мова Українська
PDF формат М.Ковальчук, М.Стоділка, М.Гірняк, І.Лаба@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти