Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори М.Мороз
Назва статті Т-х простір та плинність фізичних властивостей кристалів гомогенних фаз неорганічних систем. Система Ag-Sn-S
Анотація Розглянемо одну з причин неконтрольованих змін фізичних властивостей (механічних, електричних, оптичних) кристалів - перебудова дефектної структури їх ґраток, що зумовлена термодинамік-ними вимогами досягнення рівноважного стану. Такі процеси можуть відбуватися у проміжних фазах триелементних та складніших систем, структура Р-Т-х простору яких має вигляд взаємних систем з перебігом при певних температурі та тиску, оборотних реакцій заміщення та витіснення. До таких систем належить система Ag-Sn-S, у структурі Т-х простору якої реалізується взаємозаміна розрізів Ag2S-SnS та Ag-Ag8SnS6 при 893 К у вигляді оборотної реакції L+Ag2S ↔ Ag-Ag8SnS6.
Проаналізовано причини перебудови дефектної структури ґраток фаз, учасників обмінного процесу, і причини незавершеності таких перебудов, що проявляється в плинності фізичних властивостей сплавів в умовах експлуатації
Мова Українська
PDF формат М.Мороз@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти