Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори М.Ковальчук, М.Стоділка, М.Гірняк, І.Лаба
Назва статті Дослідження хромосферної сітки як горизонтальної неоднорідності реальної хромосфери Сонця
Анотація Відшукано та зіставлено загальні та індивідуальні елементи тонкої структури на спектрогеліограмах у лініях Hα та K232 Ca II; визначено розміри, контрасти характерних тонкоструктурних елементів і відстаней між ними на різних висотних ділянках хромосфери. Статистичну обробку фотометричних даних виконували методом швидкого перетворення Фур'є за варіантом Кулі-Тьюкі. Отримані зміни радіусів кореляції, інтегральних масштабів кореляції та взаємодії кореляції фотометричних неоднорідностей, які збігаються з розмірами комірок хромосферної сітки у світлі ліній Hα і K232 CaII. Визначено зміну флуктуацій яскравості від розмірів неоднорідностей, що є відображен-ням їхньої залежності від висоти в атмосфері Сонця
Мова Українська
PDF формат М.Ковальчук, М.Стоділка, М.Гірняк, І.Лаба@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти