Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори О.Галдіна
Назва статті Термодинамічні властивості моделей Бекстера й Ешкіна-Теллера в критичній області
Анотація На підставі термодинамічного методу дослідження критичного стану розглянуто критичні властивості двовимірних точно розв'язуваних моделей Бекстера і Ешкіна-Теллера. Ці моделі описують поведінку феромагнетиків та сегнетоелектриків. Проаналізовано асимптотичну поведінку комплексу термодинамічних характеристик стійкості в околі критичної точки. Визначено типи критичної поведінки моделей за термодинамічною класифікацією. З'ясовано причини порушення гіпотези універсальності в цих моделях
Мова Українська
PDF формат О.Галдіна@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти