Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори О.Хоменко, Я.Ляшенко
Назва статті Вплив кореляцій температури на фазову кінетику граничного тертя
Анотація В рамках моделі Лоренця для в'язкопружного середовища досліджено плавлення ультратонкої плівки мастила в процесі тертя між атомарно плоскими поверхнями. Флуктуації температури плівки мастила описують процесом Орнштейна-Уленбека. Побудовані фазові портрети, які відповідають різним областям динамічної фазової діаграми і визначають кінетику системи. Показано, що особлива точка, яка відповідає сухому тертю, має невизначений характер стійкості. Інші найімовірніші стани системи, що відповідають стійкому і метастабільному рідинному тертю, представлені на фазових портретах стійкими фокусами. Тому в системі можуть відбуватися затухаючі коливання до стійких станів. Велике продовження фазових траєкторій біля фокусів уздовж осей фазового портрета означає стійкість рідинного тертя. Оскільки максимуми функції розподілу, що відповідають стаціонарним режимам тертя, відокремлені один від одного вираженими мінімумами, переходи між ними відбуваються через великі інтервали часу
Мова Англійська
PDF формат О.Хоменко, Я.Ляшенко@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти