Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори Р.Шмегера, С.Дуб
Назва статті Механічні властивості нанооб'ємів високочистої міді
Анотація На приладі Nano Indenter II досліджено специфіку пружно-пластичного переходу в умовах локальної деформації нанооб'ємів міді ультранизькими навантаженнями. Показано, що початкова стадія наноіндентування має пружний характер навіть в такому пластичному матеріалі як мідь. Початку пластичної течії перешкоджає та обставина, що розміри контакту при глибині близько 10 нм набагато менші від середньої відстані між дислокаціями в зразку. Тому контактні напруги перед стрибкоподібним переходом до пластичної течії досягають τmax ≈ 0,05-0,1 G (де G - модуль зсуву) як і теоретична межа міцності. Уперше визначено, що малі попередні деформації зразка (ε = 0,05) ведуть до підвищення навантаження, за якого починається пластична течія порівняно з недеформованим зразком. Подальше підвищення ступеня попередньої деформації зразка призводить до різкого зниження навантаження початку пластичної течії в контакті
Мова Українська
PDF формат Р.Шмегера, С.Дуб@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти