Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори Л.Монастирський, І.Оленич
Назва статті Світловипромінювання та фототермостимульована деполяризація гетероструктур на основі поруватого кремнію
Анотація Дослідження процесів фототермостимульованої деполяризації (фото-ТСД) гетероструктур (ГС) на основі поруватого кремнію (ПК) засвідчили наявність термоелектретних властивостей ПК. Аналіз спектрів ТСД на основі рівняння Фредгольма дав змогу обчислити числовим методом розподіл густини станів у забороненій зоні ПК. Спектри ТСД і фотолюмінесценції свідчать про появу додаткових заряджених дефектів, спричинених біополімером на поверхні ПК. Зміна спектрів ФЛ та ФТСД ПК під час нанесення біополімерів підтверджує можливість застосування ПК як компоненти біосенсорики
Мова Українська
PDF формат Л.Монастирський, І.Оленич@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти