Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори Р.Луців, О.Бабич, Я.Бойко, М.Васюк, І.Габрієль, М.Матвіїв
Назва статті Синтез та дослідження ртутьвмісних ВТНП із впровадженням кадмію
Анотація Проведено синтез, диференційний термогравіметричний аналіз (ДТГА) і дослідження надпровідних властивостей Hg-вмісної ВТНП-кераміки (Hg-1223) легованої кадмієм. Як джерело кадмію використовувався оксид кадмію і Cd2Nb2O5. Зразки складу Hg1-xCdxBa2Ca2Cu3O8+δ ((Hg,Cd)-1223) і Hg1-x(Cd2Nb2)0,25xBa2Ca2Cu3O8+δ ((Hg,CdNb)-1223) синтезовано двостадійним методом з використанням прекурсорів Ba2CuO3+δ, CaCuO2, Cd2Nb2O7. Методом диференційного термогравіметричного аналізу (ДТГА) досліджували процес розкладу Hg-ВТНП в аргоні, повітрі і кисні. У (Hg,Cd)-1223 простежують низку ендотермічних реакцій, які за формою характерні для нелегованого Hg-1223, але відбуваються, зазвичай, за вищих температур, однак для (Hg,Cd)-1223 в області 350-450оС простежують потужний ендотермічний процес з втратою маси незалежно від зовнішньої атмосфери. Рентгенофазовий аналіз (Hg,Cd)-1223 під час введення кадмію з оксиду кадмію свідчить про наявність багатофазного матеріалу. Синтез матеріалу (Hg,CdNb)-1223 під час введення кадмію з джерела Cd2Nb2O7 за подібною технологічною схемою призвів до утворення великої кількості надпровідного матеріалу (Hg,CdNb)-1212 і (Hg,CdNb)-1223. За даними магнітної сприйнятливості стійкішою є (Hg,CdNb)-1212 фаза
Мова Українська
PDF формат Р.Луців, О.Бабич, Я.Бойко, М.Васюк, І.Габрієль, М.Матвіїв@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти