Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори В.Рудик, В.Капустяник, Ю.Еліяшевський, М.Партика
Назва статті Вивчення особливостей кристалічної структури твердих розчинів [(CH3)2NH2]5Cd2CuCl11 методом спектроскопії КРС
Анотація Досліджено температурну еволюцію структури твердих розчинів [(CH3)2NH2]5Cd2CuCl11 (DMACCC) за допомогою спектроскопії комбінаційного розсіювання світла. З'ясовано, що, як і кристал [(CH3)2NH2]5Cd3Cl11 (DMACC), досліджуваний твердий розчин містить складні аніони, утворені трьома тетрагонально спотвореними метал-галогенними октаедричними комплексами. На підставі аналізу температурних залежностей основних параметрів спектрів КРС вивчено структурні зміни в околі T0 = 315 K, що пов'язані з комплексним явищем послаблення водневих зв'язків і температурною зміною ян-теллерівсько-го спотворення октаедрів. Запропоновано механізм виникнення просто-рової модуляції, зумовлений певним розподілом іонів міді по позиціях металу у складних метал-галогенних поліедрах
Мова Українська
PDF формат В.Рудик, В.Капустяник, Ю.Еліяшевський, М.Партика@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти