Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори І.Яриновська
Назва статті Преципітація як механізм утворення фосфатних каменів урини
Анотація У статті досліджено механізми утворення каменів урини. Розглянуто фізико-хімічні принципи преципітації фосфатних солей урини, описані в літературі. На підставі кінетичного аналізу визначено залежність зміни вільної енергії преципітації солей урини в системі Са-Р та швидкості їх нуклеації від величини рН. Досліджено вплив перенасичення, температури та різних домішок на процес преципітації. Проаналізовано вплив інших чинників на цей процес. Розглянуто також методи, що інгібують процеси каменеутворення
Мова Українська
PDF формат І.Яриновська@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти