Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори О.Куций, Я.Шопа
Назва статті Прецизійне вимірювання ступеня поляризації світла
Анотація Знайдено узагальнені залежності пропускання системи поляри-затора-аналізатора, які можна використовувати для прецизійного вимірювання ступеня поляризації світла. Запропоновано спосіб обчислення мінімального значення інтенсивності вихідного світла та положення мінімуму системи за допомогою апроксимації результатів експерименту методом найменших квадратів. Подано результати аналізу поляроїда та двох призм Аренса
Мова Українська
PDF формат О.Куций, Я.Шопа@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти