Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори Р.Шувар, О.Столярчук
Назва статті Чисельний розв'язок фундаментальної системи рівнянь для задач стаціонарної фотопровідності
Анотація У статті розглянено методику чисельного розв'язку ФСР під час аналізу стаціонарної фотопровідності. Запропоновано метод лінеаризації виразів для швидкості рекомбінації у наближенні часу життя. Отриману систему рівнянь розв'язують методом скінчених різниць. Досліджено оптимальний вибір виразів для апроксимації похідних нормуючих коефіцієнтів, стійкість та збіжність різницевої схеми
Мова Українська
PDF формат Р.Шувар, О.Столярчук@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти