Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори Р.Сігнерскі
Назва статті Моделювання фотогальванічних властивостей двохшарових органічних систем
Анотація У статті наведено теоретичний опис вольт-амперної характеристики та фотогальванічного ефекту систем, сформованих з двох органічних шарів та електродів. Модель ґрунтується на припущенні, що один органічний шар має лише електронну, а другий - лише діркову провідності. Припускаючи, що електричне поле є постійним, отримано прості співвідношення, що описують вольт-амперну залежність та струм короткого замикання. Вплив просторового заряду органічних шарів на можливість захоплення носіїв заряду було покладено в основу числових розрахунків. Отримані результати дали змогу оцінити вплив електродів, пасток носіїв заряду та генераційно-рекомбінаційних процесів на фотогальванічні властивості органічних двошарових систем
Мова Англійська
PDF формат Р.Сігнерскі@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти