Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори Г.Лах, Л.Лясковскі, Я.Свіонтек-Прокоп, Я.Свіонтек, С.Ткачук
Назва статті Вплив домішки додецилмалеінату на електричні та діелектричні властивості поляризованого поліетилену
Анотація У статті досліджено електричні та діелектричні властивості поліетилену низької густини з доданим додецилмалеінатом. З метою визначення параметрів пастки та дослідження молекулярного руху домішки використовували метод термостимульованих деполяризаційних струмів та діелектричні вимірювання в частотному діапазоні 10-2-107 Гц. Зразки готували як за наявності, так і за відсутності електричного поля. Для поляризованих зразків було виявлено значний ріст дійсної частини діелектричної проникності в температурному діапазоні 353-373 К
Мова Англійська
PDF формат Г.Лах, Л.Лясковскі, Я.Свіонтек-Прокоп, Я.Свіонтек, С.Ткачук@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти