Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори А.Томашевська, З.Стенпіень, П.Савіцкі
Назва статті Статистичний метод обробки зображень, отриманих за допомогою польового іонного мікроскопа
Анотація Інтерпретація зображень, отриманих за допомогою польового іонного мікроскопа, таких, наприклад, як зображення поверхні невпорядкованих твердих розчинів, часто є досить проблематичною. Основна проблема полягає в топологічному розвпорядкуванні поверхні на атомарному рівні. У статті проаналізовано внесок відстаней між сусідніми пікселями зображення, що дає змогу створити модель для групи найвипукліших атомів напівсферичної поверхні мікрокристала, який розміщений на межі поля емітера. Метод було застосовано для обробки зображень поверхні паладію після адсорбції водню в сильному електричному полі
Мова Англійська
PDF формат А.Томашевська, З.Стенпіень, П.Савіцкі@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти