Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори М.Якубчик, Р.Міштал
Назва статті Морфологія і кінетика росту кристалів
Анотація Досліджено кінетику росту водного розчину моногідрату оксалату амонію в напрямах (100) та (110) у кінетичному режимі. Отримані дані дали змогу оцінити середню величину кроку підвищення υ як функцію відносного перенасичення σ. З'ясовано, що залежність υ(σ) є лінійною, що свідчить про незначний вплив поверхні та об'ємної дифузії. Показано залежність від перенасичення активності різних джерел дислокацій
Мова Англійська
PDF формат М.Якубчик, Р.Міштал@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти