Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори Є.Якубчик, З.Стенпіень, П.Сіеміон
Назва статті Кінетика кристалізації металічних стекол Co-Si-B
Анотація Металічні стекла Co78Si9B13 відпалювали протягом чотирьох годин за температури (573-823 K), в результаті чого простежено поступовий перехід з аморфного в кристалічний стан. Процес кристалізації поділяли на дві стадії і досліджували методами диференціальної скануючої калориметрії, вимірюванням ефекту Хола, електричного опору та методом рентгенівської дифракції. Фази α-Co і Co2B утворювалися під час першої та другої стадії кристалізації, відповідно і були ідентифіковані методом рентгенівської дифракції. Існування цих фаз було також підтверджене квантово-хімічними розрахунками. Виникнення кристалічної фази спричиняє явне зменшення холівського та електричного опору
Мова Англійська
PDF формат Є.Якубчик, З.Стенпіень, П.Сіеміон@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти