Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори С.Вацке, К.Ксьонжек, Т.Гурецкі
Назва статті Вакансійна модель плавлення та зміни енергії активації самодифузії інертних газів під час переходу з твердого у рідкий стан
Анотація Фундаментальні припущення, викладені авторами в попередніх працях стосовно вакансійної моделі плавлення використано як вихідні дані для отримання виразів для енергії активації самодифузії інертних газів під час переходу з твердого стану у рідкий. Результати розрахунків свідчать, що відношення величини енергії активації в твердому стані до її значення у рідкому становить 4,14 і є однаковим для всіх інертних газів. Отриманий висновок підтверджується літературними експериментальними даними, що обґрунтовує вакансійну модель плавлення
Мова Англійська
PDF формат С.Вацке, К.Ксьонжек, Т.Гурецкі@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти