Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори Е.Голіс
Назва статті Фізичні та структурні властивості стекол PbO-Bi2O3-Ga2O3
Анотація Досліджено структурні та нелінійні оптичні властивості стекол PbO-Bi2O3-Ga2O3. Наведено характеристичні параметри досліджуваних об'єктів, а саме: характеристичні температури, механічні, термічні, електричні, діелектричні, оптичні та магнітооптичні величини. Зазначено, що досліджувані стекла можуть успішно конкурувати з халькогенідними стеклами, з огляду на їх кращі технологічні, фізичні та хімічні властивості
Мова Англійська
PDF формат Е.Голіс@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти