Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори І.Щигел
Назва статті Фазова рівновага в системі CePO4-K4P2O7-KPO3
Анотація Калориметричними методами, методами рентгенівської дифракції, інфрачервоної та фотоелектронної спектроскопії досліджено систему CePO4-K4P2O7-KPO3, яка є складовою частиною потрійної сполуки Ce2O3-K2O-P2O5. В ділянці нижче від лінії солідусу виявлено дві бінарні системи CePO4-K4P2O7 та CePO4-K5P3O10
Мова Англійська
PDF формат І.Щигел@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти