Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори В.Томашевич, П.Григіель
Назва статті Термостимульовані струми у невпорядкованих твердих тілах, що виникають під час покрокового нагрівання
Анотація Теоретично досліджено термостимульовані струми (ТСС) в невпорядкованих твердих тілах, що виникають під час покрокового нагрівання. Розвинуто метод Гобрехта-Гофмана для випадку перезахоплення носіїв. Проаналізовано результати експериментальних вимірювань ТСС для зразків з компланарними електродами та електродами типу "сандвіч". З'ясовано, що головним чинником, який обмежує ТСС, є, відповідно, рекомбінація носіїв (моно- чи бімолекулярна) або їх нейтралізація на електроді. Для обох випадків отримано співвідношення, що дають змогу визначити енергетичний внесок пасток у разі посилення ТСС під час послідовних циклів нагрівання. Достовірність отриманих співвідношень оцінювали на підставі аналізу ТСС кривих, розрахованих для експоненційного внеску пасток
Мова Англійська
PDF формат В.Томашевич, П.Григіель@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти