Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори Т.Гурецькі, Ч.Гурецькі, К.Ксоонжек, С.Вацке
Назва статті Ефективна енергія формування вакансій та енергія зв'язку розчин-вакансія в бінарних сплавах на основі міді
Анотація Використано вакансійну модель плавлення металів для отримання виразу, що дає змогу визначити енергію зв'язку вакансія-домішка, ефективну енергію формування вакансій з кривої солідусу подвійних сплавів. Отримано узгодження між розрахованими значеннями енергій для бінарних сплавів на основі міді та завдяки експериментальним даним
Мова Англійська
PDF формат Т.Гурецькі, Ч.Гурецькі, К.Ксоонжек, С.Вацке@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти