Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори З.Олесік, Я.Олесік
Назва статті Ефекти гістерезису в явищі електронної емісії, спричиненої електричними полями
Анотація Дослідження проводили з урахуванням ефекту Малтера, контрольованого електричним полем. Використання шарів плівок оксиду індію, напилених на скляну підкладку, дало змогу отримати відносно стабільний емітер. Для дослідження електронної емісії постійне поле було прикладене між обома шарами плівок оксиду індію. Один з шарів відслугував електродом, тоді як інший, що був розміщений з протилежного до скла боку, слугував емітером електронів. До електродів було прикладено від'ємну напругу Upol. Усі дослідження проводилися у вакуумі (10-7 Па).
Унаслідок прикладання напруги Upol та під дією освітлення отримували сигнал з фотоелектронного помножувача, який записували за допомогою мультиканального імпульсного аналізатора амплітуди. З'ясовано, що ефективність емісії за тієї самої величини індукуючого поля залежить від стану зразка безпосередньо перед вимірюванням, тобто, відбувається вплив попередніх вимірювань. Було виявлено відмінність у залежності струму емісії від Upol під час підвищення спаду напруги, тобто відстежено ефект гістерезису
Мова Англійська
PDF формат З.Олесік, Я.Олесік@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти