Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори Ч.Гурецькі, Т.Гурецькі, А.Коздрась, Р.Головчак
Назва статті Методи диференціального термічного аналізу (ДТА) та екзоелектронної емісії (ЕЕЕ) в застосуванні до кінетики фазових переходів у склоподібних халькогенідних напівпровідниках системи AsxSe100-x
Анотація Досліджено температурну залежність сигналу ДТА та інтенсивності ЕЕЕ для γ-опромінених та неопромінених халькогенідних стекол системи AsxSe100-x (x = 0, 10, 20, 30, 40 і 50). Енергії активації процесу переходу скла у термодинамічно-рівноважний стан переохолодженої рідини визначено методом Озави. З'ясовано, що ці енергії для поверхневих шарів є меншими, ніж для об'єму. Гамма-опромінення покращує термічну стабільність досліджуваних стекол
Мова Англійська
PDF формат Ч.Гурецькі, Т.Гурецькі, А.Коздрась, Р.Головчак@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти