Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори Ч.Гурецькі, Т.Гурецькі
Назва статті Вплив тривалості зберігання на термічну стабільність і кінетику кристалізації металічного скла Ni78SixB22-x
Анотація Досліджено температурну залежність фото-стимульованої екзоелектронної емісії (ЕЕЕ) та сигналу диференціального термічного аналізу (ДТА) для металічного скла Ni78SixB22-x (x = 6, 9 і 12): а - півроку після синтезу, б - після багатьох років зберігання за кімнатної температури. З'ясовано, що довготермінове старіння знижує термічну стабільність досліджуваних матеріалів і змінює кінетику їхньої кристалізації. Зазначено переваги одночасного дослідження температурних залежностей інтенсивності ЕЕЕ та сигналу ДТА під час вивчення кінетики кристалізації аморфних матеріалів
Мова Англійська
PDF формат Ч.Гурецькі, Т.Гурецькі@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти