Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори А.Гіл
Назва статті Ефект кристалічного поля в сполуках типу RTxX2
Анотація У статті досліджено сполуки RTxX2 (R - рідкоземельні елементи, Т - елементи з валентними d-електронами, Х - елементи з p-електронами), що мають ромбічну структуру типу CeNiS2.
Розраховані параметри Bmn для RTX2 сполук у разі використання моделі точкового заряду. Простежено в Месбауерівських спектрах GdTxSn2 (T = Fe, Co, Ni, Cu) квадрупольне розщеплення дало змогу з'ясувати величину параметра B02 для сполук RTX2
Мова Англійська
PDF формат А.Гіл@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти