Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори Д.Ман, М.Подоляк, Р.Ольчава
Назва статті Вплив заряджених домішок на енергію зв'язку електричних дипольних систем, що імітують поверхневі шари ліпідних мембран - комп'ютерна модель
Анотація З використанням методу Монте-Карло досліджено вплив електрично-заряджених домішок на енергію зв'язку дипольних систем, що імітують поверхневі шари ліпідних мембран. Симульована система складалася з 225 диполів (15x15), які створювали плоску, прямокутну, гексагонально-центровану матрицю. Кількість зарядів відносно кількості диполів змінювалося в рамках від 0 до 6%, тоді як величини зарядів становили Q = +1, +2, +4 (у відносних одиницях). Диполі утворювали матриці з лінійними розмірами 0,3; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 нм. Розрахунки виконували за температури 300 К. Результати досліджень свідчать про наявність екстремуму в енергії зв'язку для точно визначеної концентрації зарядів. Величина заряду, залежно від розміру і протяжності диполів, змінювалася від 1 до 2,5%. Окрім того, з'ясовано, що величина заряду, тип матриці, а також граничні умови мають значний вплив на форму кривої, яка описує залежність енергії зв'язку дипольної системи від концентрації домішки
Мова Англійська
PDF формат Д.Ман, М.Подоляк, Р.Ольчава@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти