Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори Я. Олесік
Назва статті Феноменологічна модель електронної емісії, стимульованої полем в системі метал-діелектрик-напівпровідник
Анотація Досліджено електронну емісію, стимульовану полем в системах метал-діелектрик-напівпровідник. Польовий конденсатор зі склом як діелектрик та тонкими шарами оксиду індію як провідні пластини використовувався як балістичні електрони, які випромінюються у вакуум. Структура зразків була такою: тонкий шар оксиду індію (200 нм) для електронної емісії, діелектричний шар скла завтовшки 2x105 нм та шар оксиду індію ~ 103 нм як польовий електрод. За подання від'ємної напруги на польовий електрод створюється внутрішнє поле, яке стимулює електронну емісію у вакуум. Дослідження виконували у вакуумі, що становив 10-5 Па. З підвищенням напруги зміщення простежували монотонне зростання частоти імпульсів. За напруг, вищих від Upol, ця залежність має експоненційний характер. Середня величина поля в діелектрику становила 106 В/м, в тонких шарах оксиду індію - більше 107 В/м. Для пояснення спостережуваних ефектів ми запропонували феноменологічну модель, яка розглядає можливі механізми симульованої полем емісії електронів у вакуум. Модель ґрунтується на припущенні, що і в тонких шарах оксиду індію і в скляному оточенні з'являються області з підвищеним та зниженим вмістом носіїв заряду
Мова Англійська
PDF формат Я. Олесік@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти