Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори М. Шпотюк, М. Ваків
Назва статті Вплив γ-випромінювання на фізичне старіння в As-Se стеклах
Анотація На прикладі γ-випромінювання від джерела Co60 досліджено ефект зовнішнього впливу на процес фізичного старіння халькогенідних стекол системи As-Se. Як результат радіаційної обробки методом диференціальної скануючої калориметрії було зафіксовано підвищення температури фазового переходу та площі ендотермічного піку в області фазового переходу скло-переохолоджена рідина для Se-збагачених стекол. Ці зміни пов'язують з додатковою γ-активованою релаксацією склоподібної матриці до більш термодинамічно рівноважного стану переохолодженої рідини
Мова Англійська
PDF формат М. Шпотюк, М. Ваків@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти