Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори С. Канія
Назва статті Перенесення носіїв заряду в тетраценових шарах з різним структурним впорядкуванням
Анотація У статті досліджено дрейфову рухливість електронів та дірок в тетраценових шарах з різним структурним впорядкуванням (полікристалічним, квазіаморфним і аморфним). Дослідження виконували за допомогою часопрольотного методу, використовуючи типовий, контрольоване комп'ютером обладнання. Отримані струмо-часові імпульси дали змогу визначити час прольоту і, відповідно, величину дрейфової рухливості. Результати дають підстави припустити, що домінуючим механізмом транспорту є стрибкоподібний транспорт через локалізовані стани. Наявність такого виду транспорту чітко простежена для полікристалічних шарів ароматичного вуглецю з невеликою молекулярною вагою. Дослідження свідчать, що беручи до уваги існування згаданого вище механізму, середня величина відстані між локалізованими станами для електронів становить приблизно 30-39 Å, для дірок - 24-36 Å; густина локалізованих станів становить 1,7x1020 см-3еВ-1 та від 1,9 до 6,5x1020 см-3еВ-1 для електронів і дірок, відповідно
Мова Англійська
PDF формат С. Канія@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти