Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 40
Автори І. Оленич
Назва статті Вплив електричного поля на світловипромінювальні властивості поруватого кремнію
Анотація Дослідження вольт-амперних характеристик (ВАХ) поруватого кремнію (ПК) засвідчили наявність на поверхні вбудованого просторового заряду, величина якого суттєво залежала від технологічних умов формування ПК і його параметрів: товщини, поруватості та ступеня окиснення поверхні. Виявлено зв'язок між спектрами фотолюмінесценції (ФЛ) ПК і його термоелектретними властивостями. Досліджено вплив електричного поля на інтенсивність і спектральне положення максимуму смуги ФЛ шарів ПК. Аналіз спектрів ФЛ свідчив про прояв декількох механізмів рекомбінації носіїв заряду в ПК. Створено модель світловипромінювання ПК, яка підтверджується результатами досліджень ФЛ
Мова Українська
PDF формат І. Оленич@nbsp
small logo
©2003-2009 Львівський університет | Контакти